Konkurs fotograficzny

Konkurs „Opolskie parki krajobrazowe z historią w tle” zorganizowany został przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. Celem tegorocznej edycji konkursu było pokazanie w fotografii wartości historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych opolskich parków krajobrazowych (Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”, Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” oraz Stobrawski Park Krajobrazowy). Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło ponad 100 prac z których jury konkursu wybrało te najlepsze.

Konkurs trwał od od 24 sierpnia do 23 października 2015 r. Każdy uczestnik mógł przesłać maksymalnie pięć prac wykonanych na terenie opolskich parków krajobrazowych. Uczestnicy byli oceniani w dwóch kategoriach: Kategoria I – zdjęcia współczesne, Kategoria II – zdjęcia historyczne.

Dodatkowo organizatorzy postanowili wyróżnić siedem osób za ciekawy opis do przesłanych zdjęć. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami fotografie nadesłane na konkurs skoncentrowane były nie tylko na zabytkach znajdujących się na terenie naszych parków, ale również, obrazowały lokalne tradycje, stare zawody, rzemiosło oraz dokumentowały codzienne życie dawnych mieszkańców naszych wsi.

Do konkurs zgłosiłem również swoje kilka zdjęć, z których jedno zajęło I miejsce. Zwycięska fotografia to jedna z cyklu fotografii jakie wykonałem w ubiegłym roku podczas przygotowań korony dożynkowej przez panie oraz dzieci z Zalesia Śląskiego.

I miejsce w konkursie „Opolskie parki krajobrazowe z historią w tle”