24 września 2015

Amfiteatr

Amfiteratr skalny na Górze Świętej Anny znajduje się w dolinie zwanej przez miejscowych Krowiokiem lub Krowim Dołem. W tym miejscu, w I poł XIX w. został założony kamieniołom.

amfiteatr

Wydobywano tam wapienie triasowe, z których na miejscu, w piecu wapienniczym produkowano wapno. W latach 80. XIX w. zaprzestano wydobycia. Wykorzystując ukształtowanie terenu po kamieniołomie, w latach 1934-1938 zbudowano na zboczu góry amfiteatr, który według różnych źródeł mieścił on od 30 do 100 tysięcy widzów. Jest to największy tego typu obiekt w Polsce oraz w Europie.

 

IMG_5332Amfiteatr powstał po dojściu do władzy narodowych nacjonalistów i miał służyć organizowanym przez SA ceremoniom. Odbywały się tu wiece polityczne oraz koncerty, gdyż miejsce cechuje się bardzo dobrą akustyką. Aby uniknąć zalania niecki amfiteatru przez ulewy, wybudowano także sieć podziemnych tuneli, które zachowały się do dzisiaj.

IMG_5382W ścianach amfiteatru oraz w trybunach zbudowanych z wapienia
gogolińskiego występują liczne skamieniałości. Można je znaleźć nawet dziś. Aktualnie amfiteatr niestety ulega dewastacji i niszczeniu. Brak funduszy powoduje, że obietk ten nie jest w żaden sposób wykorzystywany do promocji regionu. W 2006 roku odbył się tutaj koncert kilku gwiazd. To była jednak ostatania jak do tej pory duża impreza w tym obiekcie.

Nieopodal amfiteatru, przy ścieżce na skarpę za pominikem czynu powstańczego, znajdują się resztki trzech drewnianych baraków z toaletami. W czasie wojny istniało tam również schronisko młodzieżowe, które po wojnie służyło harcerzom i wczasowiczom.

IMG_5431 IMG_5428 IMG_5396 IMG_5324 IMG_5427