Sanktuarium św. Anny

Sanktuarium św. Anny. Kościół wzniesiony (ok. 1485-1516). Z fundacji Mikołaja i Krzysztofa Strzały. Wzmiankowany w piśmie bp. Jana z Turzo w 1516 r. Rozbudowany po 1656 r. z fundacji hr. Melchiora Ferdynanda de Gaschin.

Widok na bazylikę św. Anny od strony autostrady A4

Sanktuarium św. Anny zostało przebudowane w 1781 r. przez mistrza budowlanego Krzyszofa Worbsa. W 1853 r. odnowiony, W 1868 r. zostały wzniesione wieże. Gruntownie odrestaurowany w latach 1958-1960 za czasów gwardiana o. Bertolda Altanera.

Bazylika św. Anny w zimowej scenerii

Wystrój kościoła jest gotycko-barokowy, orientowany. Murowany z kamienia łamanego, otynkowany. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, z nową kaplicą Matki Boskiej Częstochowskiej od strony południowej. Pod prezbiterium dwuczęściowa krypta grobowa. Zakrystia od strony południowej w pomieszczeniach klasztornych. Szersza, trój-przęsłowa nawa na planie czworoboku, zwężającego się od strony zachodniej o osi odchylonej od prezbiterium. W prezbiterium sklepienie kolebkowo-krzyżowe. w nawie kolebkowe z lunetami.

Wejście do bazyliki św. Anny w zimowej scenerii

Ściany w prezbiterium rozczłonkowano pilastrami, w nawie filarami przyściennymi dźwigającymi przełamujące się belkowanie. Tęcza zamknięta jest półkoliście. Chór muzyczny murowany, nadwieszony na szerokiej arkadzie. Na zewnątrz kościół otynkowano. Dachy siodłowe, nad kaplicą pulpitowy, kryte blachą miedzianą. Nad nawą dostrzegamy wieżyczkę na sygnaturkę kształtu barokowego i wieża z 1868 r. Ze wschodniej strony kościoła dobudowana kapliczka św. Anny z 1804 r., wybudowana przez gwardiana O. Hilaryona Tutejskiego, w niej kopia figurki św. Anny Samotrzeciej z 1770 r.

Bazylika św. Anny w ostatnich promieniach zachodzącego słońca

Fot. Błażej Duk