Geopark

Obszarowi Góry Św. Anny został nadany status Geoparku Krajowego 1 czerwca 2010 r.

Miało to miejsce podczas plenerowej imprezy „Spotkanie na wulkanie” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kraina Św. Anny oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – Oddział w Górze Św. Anny.

Obszar geoparku mieści się w całości na terenie parku krajobrazowego i zajmuje ponad połowę jego powierzchni. Na jego terenie zaprojektowana została ścieżka geologiczna o długości 10 kilometrów, która rozpoczyna się w miejscowości Góra Św. Anny (geostanowisko nefelinitów) i kończy w miejscowości Ligota Dolna (rezerwat roślinności kserotermicznej). Ścieżka łączy najciekawsze przyrodniczo-geologiczne miejsca: geostanowisko nefelinitów, Dolinę „Krowioka”, amfiteatr skalny, rezerwat „Biesiec” oraz kamieniołom Ligota Dolna.

Na trasie mieści się 11 geostanowisk, z tablicami informacyjnymi (przygotowane przez zespół osób z PIG-PIB Oddziału Górnośląskiego w Sosnowcu), które w ciekawy i przystępny sposób opisują poszczególne miejsca. Ścieżka geologiczna w większości miejsc została poprowadzona po istniejących już szlakach turystycznych, dlatego bez problemu można ją przemierzać pieszo lub rowerem.

Każde z geostanowisk można zwiedzać oddzielnie, nie przestrzegając wyznaczonej numeracji, gdyż zrozumienie informacji na którejkolwiek z tablic nie wymaga zaznajomienia się z poprzedzającymi. Dzięki tak przygotowanej ścieżce, wycieczki po geoparku, mogą odbywać się bez przewodnika. Przebycie trasy geologicznej zajmuje około 6-7 godzin. Osoby, które chcą zobaczyć wszystkie miejsca i bardziej szczegółowo poznać budowę geologiczną, potrzebują około dwóch dni.