Grota Lurdzka

Grota Lurdzka usytuowana jest w dolinie, w sąsiedztwie kościoła, u stóp zbocza, w miejscu dawnego, zasypanego kamieniołomu bazaltu.

Wzniesiona została z wapiennych głazów w latach 1912-1914 wg projektu Wilhelma Bauma na wzór groty w Lourdes, z figurą Matki Bożej w głównej niszy. Przed grotą znajduje się duży plac, na którym gromadzą się wierni odwiedzający sanktuarium św. Anny. na licznych uroczystościach. Tysiące wiernych gromadzi się właśnie w grocie, gdyż mały kościół nie jest w stanie pomieścić tak ogromną liczbę pielgrzymów.

Grota Lurdzka - Światowe Dni Młodzieży

Grota otoczona jest 14 kaplicami – skalnymi grotami, zbudowanymi w latach 1914-15 przez V. Orfa. Umieszczono w nich płaskorzeźby – stacje Drogi Krzyżowej z badeńskiej pracowni braci Morder (1914-1916).

Grota Lurdzka - Odpust ku czci św. Anny

Na środku placu stoi kaplica Św. Rafała, wybudowana na początku XVIII w. Wnętrze kaplicy ozdobiono malowidłami przedstawiającymi aniołów. W niszy umieszczona została figura przedstawiająca Archanioła Rafała i Tobiasza autorstwa J. Koppa z Monachium (1868 r.). Na zwieńczeniu ośmiobocznej wieży znajduje się krzyż, zawierający w sobie elementy herbu rodziny Gaschynów. Kaplica Św. Rafała to pierwsza stacja obchodów kalwaryjskich. Z tego miejsca wyruszają pielgrzymki na kalwarię, prosząc patrona pielgrzymów – św. Rafała, o opiekę i wstawiennictwo.

Grota Lurdzka - Dożynki diecezjalne

Najliczniej grota wypełniona jest wiernymi podczas odpustu św. Anny, pielgrzymki mężczyzn, pielgrzymki motocyklistów oraz podczas obchodów Podwyższenia Krzyża Świętego. Grota Lurdzka to kolejne niezwykłe miejsce na Górze Św. Anny skupiające od pokoleń pielgrzymów z Górnego Śląska a także z innych części kraju. Przybywają tutaj również na uroczystości pielgrzymi z Czech oraz z Niemiec.

Grota Lurdzka - Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego

Fot. Błażej Duk