Rezerwat geologiczny

Geologiczny rezerwat przyrody „Góra Świętej Anny” został utworzony na terenie dawnego kamieniołomu bazaltu w 1971 roku.

Położony jest na południowo-zachodnim zboczu Góry Świętej Anny. Obejmuje powierzchnię ponad 2,5 ha. Dawny kamieniołom bazaltu i wapienia znajduje się na miejscu wulkanu działającego 27 mln lat temu. Po licznych badaniach przeprowadzonych w ostatnim stuleciu ze względów naukowych i dydaktycznych założono rezerwat, który ma na celu zachowanie walorów rzadkich profili i zjawisk geologicznych oraz ochronę i odbudowę zagrożonych siedlisk muraw naskalnych i kserotermicznych.