25 września 2015

Grota Lurdzka

Grota Lurdzka usytuowana jest w dolinie w sąsiedztwie kościoła, u stóp zbocza, w miejscu dawnego, zasypanego kamieniołomu bazaltu.

Wzniesiona została z wapiennych głazów w latach 1912-1914 wg projektu Wilhelma Bauma na wzór groty w Lourdes, z figurą Matki Bożej w głównej niszy. Przed grotą znajduje się duży plac, na którym gromadzą się wierni odwiedzający sanktuarium św. Anny. na licznych uroczystościach. Tysiące wiernych gromadzi się właśnie w grocie, gdyż mały kościół nie jest w stanie pomieścić tak ogromną liczbę pielgrzymów.

Grota otoczona jest 14 kaplicami – skalnymi grotami, zbudowanymi w latach 1914-15 przez V. Orfa. Umieszczono w nich płaskorzeźby – stacje Drogi Krzyżowej z badeńskiej pracowni braci Morder (1914-1916). Najliczniej grota wypełniona jest wiernymi podczas odpustu św. Anny, pielgrzymki mężczyzn, pielgrzymki motocyklistów oraz podczas obchodów Podwyższenia Krzyża Świętego.