Rajski Plac na Górze św. Anny

Rajski Plac o zachodzie słońca

Rajski Plac to teren o powierzchni prawie 700 metrów kwadratowych, który znajduje się przed głównym wejściem do bazyliki św. Anny.

Budowa dziedzińca odpustowego została zakończona w 1768 r. Wybrukowany jest granitową kostką. Otoczony jest z trzech stron arkadowymi krużgankami, które w upalne dni dają cień oraz ochłodę pielgrzymom. Znajduje się tam również kilkanaście konfesjonałów, które używane są w okresie pielgrzymkowym. Dziedziniec w swojej historii był wielokrotnie przebudowywany.

Centralna część Rajskiego Placu w okresie zimowym

W centralnej części dziedzińca znajduje się krzyż z ustawionymi po jego obu stronach figurami Matki Bożej oraz św. Piotra. W południowej części Rajskiego Placu znajduje się kaplica Matki Boskiej Fatimskiej. Na zewnętrznej części krużganków umieszczone są stacje drogi krzyżowej.

Pielgrzymi wchodzący głównymi schodami na Rajski Plac

Trzy wejścia na Rajski Plac

Do Rajskiego Placu można dotrzeć trzema drogami. Pierwszą z nich są schody, których jest aż 70, będące centralnym wejściem kierunku bazyliki. Wchodząc tymi schodami, przed wejściem na Rajski Plac, przejdziemy murowaną bramą z 1854 r. To właśnie tą bramą w okresie pielgrzymkowym witani są pielgrzymi przez Braci Franciszkanów.

Pielgrzymi witani oraz kropieni wodą święconą przez franciszkanina

Drugim, równie malowniczym wejściem, są schody od strony północnej. Prowadzą one pod bramą „Ave Maria” z 1965 r.

Wejście od strony północnej schodami "Ave Maria"

Trzecie wejście na Rajski Plac znajduje się od strony wschodniej. W tym kierunku udają się zawsze procesje z bazyliki do Groty Lurdzkiej. Wchodzą na Rajski Plac od strony Groty Lurdzkiej przejdziemy pod Bramą Papieską przebudowaną w 1983 r. aby mógł tędy wjechać samochód z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Ostatnia przebudowa bramy miała miejsce w latach 2014-2015, w której umieszczono witraż z herbami papieskimi Jana Pawła II i Benedykta XVI, który jako kardynał był również na Górze św. Anny.

Wejście na Rajski Plac przez Bramę Papieską

W sąsiedztwie Bramy Papieskiej znajduje się kaplica św. Anny, która została dobudowana do murów bazyliki w 1804 r. Została ona wybudowana ponieważ ówczesnych czasach cudowna figurka św. Anny Samotrzeciej była odsłaniania tylko w czasie mszy św. Z tego też powodu umieszczony w kaplicy replikę figurki św. Anny Samotrzeciej.

Widok na bazylikę św. Anny z zewnętrzną kaplicą św. Anny

Rajski Plac to miejsce niezwykle klimatyczne. W okresie letnim spora część pielgrzymów podczas mszy św. wsłuchuje się w Słowo Boże siedząc pod krużgankami, na ławkach lub stojąc i ciesząc się szumem wiatru czy śpiewem ptaków. Będąc na Górze św. Anny warto odwiedzić przyklasztorny dziedziniec tym bardziej, że jest on dostępny dla turystów przez całą dobę. Należy pamiętać, że Rajski Plac jest miejscem świętym i należy zachowywać się tutaj jak po wejściu do świątyni.

Kapłani wracający Rajski Plac ze mszy św. w Grocie Lurdzkiej